logo De Zon

Visie



Startpagina
Visie
Praktische info
Schoolblog
Foto's
Links


Taptoni

















De Zon tracht jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar met leermoeilijkheden op te vangen.
Wij proberen uw  kind constant hulp te bieden door...
  • een aangename school te zijn met aandacht voor ieder kind, in een kindvriendelijke sfeer, met voldoende stimulans en waardering voor de resultaten.
  • een andere school te zijn door in kleinere groepen (pedagogische eenheden) te werken. Aangezien alle leerlingen van onze school een kleine, hechte groep vormen, is klasdoorbrekend werken wat eenvoudiger. Geregeld organiseren we ook gezamenlijke activiteiten met de collega's uit het gewoon lager onderwijs. Aan functionaliteit en creativiteit schenken wij bijzondere aandacht. 
  • een aangepaste school te zijn, waarin we ons trachten aan te passen aan de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk. Op basis van het kunnen van het kind wordt een individueel leertraject opgesteld. Daarna worden de leerlingen opgedeeld in een klas-, reken- en taalgroep. Bovendien bieden we extra ondersteuning waar nodig via de paramedici en de BLIO-leerkracht. Dan denken we voornamelijk aan taal en spraak (logopedie) en motoriek (kinesitherapie). 
  • een open school te zijn voor kinderen en ouders van alle filosofische overtuigingen. Voor ouders en andere geïnteresseerden staat de deur altijd open!

Als school voor buitengewoon onderwijs type 1 en 8 richten wij ons  vooral op praktijkgerichte vaardigheden en kennis. Functioneel werken dragen wij dan ook hoog in het vaandel.  Zo maken wij extra momenten vrij om functionele opdrachten uit te voeren. Dat kan gaan van veters knopen, tanden poetsen of een kookopdracht bij de jongsten tot het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor de oudsten. Wat ze in de taalles leerden, passen ze toe bij het schrijven van de uitnodiging; betalen met de euro voeren ze in de praktijk uit in de winkel; hoeveelheden afwegen oefenen ze in tijdens het kookmoment...

Kortom, De Zon beoogt met het ganse team:
  • de leerlingen opnieuw te motiveren tot leren en zo het zelfvertrouwen terug op te bouwen
  • de basisvaardigheden van lezen en rekenen gunstig te ontwikkelen
  • eigentijdse sociale en praktische vaardigheden aan te brengen
  • op te voeden tot zelfstandigheid
  • de overschakeling naar de voor de leerlingen meest geschikte vorm van secundair beroepsonderwijs rimpelloos te laten verlopen.