logo De Zon

Praktische infoStartpagina
Visie
Praktische info
Schoolblog
Foto's
Links


Taptoni


Schoolgegevens Busvervoer
CLB Schoolreglement
Personeel Verkeersveiligheid Rapporten en proeven
Schooluren Eten op school Oudercomité
Opvang Levensbeschouwing InschrijvingenSchoolgegevens:

adres:     Gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs De Zon  
              Oostrozebekestraat 15   
              8770 Ingelmunster

Onze school is ook bereikbaar via Schoolstraat 4.

telefoonnummer: 051/30.36.13
e-mail: directie@dezon-blo.be

(terug naar boven)Personeel:

Om de namen van de pedagogische eenheden wat eenvoudig te houden voor onze leerlingen, gebruiken we spelnamen. Volgens niveau krijgen we achtereenvolgens de dobbelstenen, de pionnen, de domino's, de mikado's, de memory's en de stratego's.

Meester Dominique - directeur Dominique Couvreur Directeur
Greet Vergote Greet Vergote Duplo's
Delphine Depape Delphine Depape Lego's
Hilde Leman Hilde Leman Mikado's
Katrijn Neirynck Katrijn Neirynck Memory's
Els Lambert Els Lambert Stratego's
Charlotte Foré Charlotte Foré Beleidsondersteuner
Meester Davy Davy Cloet muzische vorming - ICT  
Charlotte Ongenae Charlotte Ongenae Logopedie - zorgcoördinator
Nathalie Demeyer Nathalie De Meyer Logopedie
Griet Vermersch Griet Vermersch Kinesistherapie
Juf Hilde Hilde Vanmaele Katholieke godsdienst
Mounia El Machaoud Mounia El Machaoud Islamitische godsdienst
Carla Vroman Carla Vroman Niet-confessionele zedenleer
Anniek Anniek Decavele Niet-confessionele zedenleer
Marc Vrambout Marc Vrambout Protestantse godsdienst
Juf Martine Martine Geldhof Bewegingsopvoeding
Marieke Messiaen Marieke Messiaen Ondersteuning bij de Duplo's en de Memory's
Lies Vansteenkiste Lies Vansteenkiste Leerkracht bij het lerarenplatform - algemene ondersteuning 
juf Liesbeth Liesbeth Verscheure Administratief bediende
     
Onze school maakt ook deel uit van het Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.
Deze personen behoren tot ons team ondersteuners:

Saïdja Hellebuyck Saïdja Hellebuyck Jolien Couvreur Jolien Couvreur
Elien Decock Elien Decock Veerle Lagae Veerle Lagae
Tessa Van Thournout Tessa Van Thournout Annelien Malfait Annelien Malfait
Kim Blomme Kim Blomme Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen

(terug naar boven)Schooluren:

Van 8.40u. tot 11.50u. en van 13.15u. tot 16.00u.
Op woensdag : einde om 11.25u.
Op vrijdag einde om 15.00u.

(terug naar boven)


Opvang:

Voor en na schooltijd, op pedagogische studiedagen, vrije dagen en in de vakantie kunnen onze leerlingen van 7u tot 18u30 terecht in Villa Max. O
p woensdagnamiddag kan dat van 11u30 tot 18u30.
Op vrijdag sluit de opvang om 17u30.
Voor tarieven en meer info, verwijzen we graag naar de website van Villa Max: www.villamax.be .

Villa Max

(terug naar boven)Busvervoer:

Onze leerlingen kunnen volledig gratis aan huis worden opgehaald en zo met de bus naar school trekken.
's Avonds worden ze terug met de bus naar huis gebracht. We beschikken over twee bussen, waarvan hun traject tot een eind buiten Ingelmunster reikt.
(Gemeenten die onze bussen aandoen: Ingelmunster, Ooigem, Wielsbeke, Wakken, Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke, Pittem, Koolskamp, Lichtervelde, Ardooie, Hulste, Izegem, Lendelede, Kuurne)

(terug naar boven)Verkeersveiligheid:

Iedere morgen en iedere middag staat er een gemachtigd opzichter in de Bruggestraat ter hoogte van de Guido Gezellestraat om de leerlingen veilig naar de overkant te helpen. Ook in de Meulebekestraat staat een helper. (van 8.00u. tot 8.30u. en van 13.00 u.tot 13.15u.)
Na de lestijden worden de leerlingen begeleid tot over de gevaarlijkste verkeerspunten.
Gezien worden is belangrijk in het verkeer. Daarom beschikt elke leerling over een geel fluojasje. We willen de ouders vragen erover te waken dat de kinderen elke dag dit fluojasje aantrekken. Ook bij uitstappen dragen onze leerlingen dit jasje.
Om de drukte rond de schoolpoort 's morgens en 's avonds wat te beperken en de veiligheid te verhogen, vragen we de ouders de wagen te parkeren op een van de nabijgelegen parkeerplaatsen (aan de kerk, achter het gemeentehuis of bij de brandweer) en de kinderen te voet tot aan de wagen te laten komen. Tenslotte vertrekken de begeleide rijen richting alle parkeerplaatsen.

(terug naar boven)Eten op school:

Het toezicht over de middag gebeurt door de mensen van Villa Max. Ook de rekening wordt door hun administratie opgemaakt.
De kleuters eten apart in de 'markt' van onze school, onder het toezicht van de begeleiders van Villa Max. Voor een warme maaltijd wordt € 4,25 aangerekend (maaltijd + toezicht). Boterhameters betalen enkel € 2,25 voor het toezicht.
Lagere schoolkinderen eten in het gebouw van Villa Max. Voor een warme maaltijd wordt € 4,75 aangerekend. Boterhameters betalen opnieuw € 2,25 voor het toezicht.

We willen een gezonde voeding stimuleren. Daarom voorziet het oudercomité eenmaal per week een stuk fruit voor elk kind. We proberen de kinderen op die manier zoveel mogelijk verschillende soorten fruit te laten ontdekken. 

(terug naar boven)Levensbeschouwing:

Bij een eerste inschrijving moeten de ouders een keuzeformulier ondertekenen in verband met een in ons land erkende godsdienst of ‘niet confessionele zedenleer’. Er kan ook een vrijstelling aangevraagd worden. Ieder gezinshoofd kan zijn keuze wijzigen vóór 30 juni van het schooljaar dat voorafgaat. Dit om de lessen praktisch georganiseerd te krijgen, zodat alle levensbeschouwingen of lessen zedenleer per klas gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

(terug naar boven)CLB:

Onze school werkt nauw samen met het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Izegem. Bij problemen kunnen psychologen of pedagogen aan de leerkrachten, leerlingen of ouders advies geven. Ook voor de verplichte medische controles en inentingen doen we een beroep op het Izegemse CLB.

Heeft u een probleem te melden of heeft u vragen omtrent een mogelijk studiekeuze, dan kan u ook zelf contact opnemen met het CLB
Om in het kort de CLB-werking van onze school te schetsen, stelde het CLB een document met wat uitleg. 
Klik hier om het na te lezen.
(Om dit document te lezen, heeft Acrobat Reader nodig. Indien u dit niet geeft, kan u dit gratis downloaden op de site van Adobe)

U kan ook via mail rechtstreeks contact opnemen met onze CLB-medewerkers:

Ann Monstrey
Viviane Azou Marijke Lootens Elke Decoutere
Ann Monstrey, pedagoge - contactpersoon Viviane Azou, verpleegkundige Marijke Lootens, dokter Elke Decoutere, maatschappelijk werker

(terug naar boven)
Rapporten en proeven:

Onze leerlingen krijgen twee 'grote rapporten' en en twee tussentijdse rapporten mee naar huis. In december en in juni worden de leerlingen getest. Tijdens een oudercontact wordt dit 'grote rapport' besproken.
Net voor de herfst- en krokusvakantie geven we de leerlingen een tussentijds overzicht van activiteiten en leervorderingen mee.

Om misverstanden te voorkomen, werken we niet met een weergave van punten. Alle leerkrachten evalueren met behulp van gekleurde blokjes. Eén groen blokje staat voor 'pas begonnen met de leerstof'. Bij twee groene blokjes oefenen we de leerstof nog verder in. Bij drie blokjes is de leerstof gekend.

(terug naar boven)Oudercomité:

Een vriendenkring van ouders die onze school een warm hart toedragen en zich belangloos willen inzetten bij allerlei activiteiten waar anders handen te kort zouden zijn! Zij zorgen ook voor de nodige euro’s om het leren aangenamer te maken. Zo leveren ze een niet te onderschatten bijdrage voor de zwemlessen, de sportklassen, de tweejaarlijkse zeeklassen, aankoop van spelletjes, Sinterklaasfeest, communiecadeautjes, …

Alle ouders kunnen zich bij deze enthousiaste groep aansluiten. Neem daarvoor contact op met de directie of voorzitter Marcelino Vandenberghe.

(terug naar boven)Inschrijvingen:

Voor inschrijvingen en andere info kan u te allen tijde conctact opnemen met onze school.
Tijdens de grote vakantie is de school de eerste week en de laatste 14 dagen in de voormiddag open.

(terug naar boven)


Schoolbrochure en schoolreglement:

Klik op de knop om de infobrochure te raadplegen.
Om het document te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Indien u dit niet heeft, kan u dit hier downloaden.

schoolbrochure schoolbrochure
Schoolreglement Overzicht leerlingenbijdrage