logo De Zon

Praktische infoStartpagina
Visie
Praktische info
Schoolblog
Foto's
Links


Taptoni


Schoolgegevens Busvervoer
CLB Schoolreglement
Personeel Verkeersveiligheid Rapporten en proeven
Schooluren Eten op school Oudercomité
Opvang Levensbeschouwing InschrijvingenSchoolgegevens:

adres:     Gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs De Zon  
                Oostrozebekestraat 15   
                8770 Ingelmunster

Onze school is ook bereikbaar via Schoolstraat 4.

telefoonnummer: 051/30.36.13
e-mail: dezon@ingelmunster.be

(terug naar boven)Personeel:

Om de namen van de pedagogische eenheden wat eenvoudig te houden voor onze leerlingen, gebruiken we spelnamen. Volgens niveau krijgen we achtereenvolgens de dobbelstenen, de pionnen, de domino's, de mikado's, de memory's en de stratego's.

Meester Dominique - directeur Dominique Couvreur Pedagogisch directeur
Greet Vergote Greet Vergote Duplo's
Delphine Depape Delphine Depape Lego's
Hilde Leman Hilde Leman Domino's
Katrijn Neirynck Katrijn Neirynck Mikado's
Els Lambert Els Lambert Memory's
Céline Vandenbroucke Céline Vandenboucke Stratego's
Charlotte Foré Charlotte Foré Beleidsondersteuner
Meester Davy Davy Cloet muzische vorming - ICT  
Charlotte Ongenae Charlotte Ongenae Logopedie - zorgcoördinator
Nathalie Demeyer Nathalie De Meyer Logopedie
Griet Vermersch Griet Vermersch Kinesistherapie
Juf Hilde Hilde Vanmaele Katholieke godsdienst
Nadine Deloof Nadine Deloof Katholieke godsdienst
Mounia El Machaoud Mounia El Machaoud Islamitische godsdienst
Carla Vroman Carla Vroman Niet-confessionele zedenleer
Hadewych Hadewych Nollet Niet-confessionele zedenleer
Liesbet Liesbeth Leroy Protestantse godsdienst
Juf Martine Martine Geldhof Bewegingsopvoeding
Johan Claerhout Johan Claerhout Bewegingsopvoeding
Jolien Couvreur Jolien Couvreur Ondersteuner
Fien Pollie Fien Pollie Ondersteuner
Saïdja Hellebuyck Saïdja Hellebuyck Ondersteuner
juf Liesbeth Liesbeth Verscheure Administratief bediende
Juf Carine Carine Van Coillie Poetsdienst en keukenhulp
Juf Carine Carine Vanthournout Poetsdienst
     
(terug naar boven)Schooluren:

Van 8.40u. tot 11.50u. en van 13.15u. tot 16.00u.
Op woensdag : einde om 11.25u.
Op vrijdag einde om 15.00u.

(terug naar boven)


Opvang:

Vanaf 7.00u. ’s morgens kunnen de kinderen bij ons terecht. We vragen daarvoor € 0,50 per kwartier. De opvang ’s morgens duurt tot 8.25u (openen van de schoolpoort).
’s Avonds is er  van 16.15u. tot 17.00u. 'huiswerkklas', begeleid door leerkrachten. Vanaf 17.00u. tot 18.30u. kunnen de kinderen dan weer terecht in onze ‘opvang’ (beiden aan € 0,50 per kwartier).
Op woensdagmiddag is er opvang tot 13.00u.
Op vrijdag is er opvang tot 17.30u.

(terug naar boven)Busvervoer:

Onze leerlingen kunnen volledig gratis aan huis worden opgehaald en zo met de bus naar school trekken.
's Avonds worden ze terug met de bus naar huis gebracht. We beschikken over twee bussen, waarvan hun traject tot een eind buiten Ingelmunster reikt.
(Gemeenten die onze bussen aandoen: Ingelmunster, Ooigem, Wielsbeke, Wakken, Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke, Pittem, Koolskamp, Lichtervelde, Ardooie, Hulste, Izegem, Lendelede, Kuurne)

(terug naar boven)Verkeersveiligheid:

Iedere morgen en iedere middag staat er een gemachtigd opzichter in de Bruggestraat ter hoogte van de Guido Gezellestraat om de leerlingen veilig naar de overkant te helpen. Ook in de Meulebekestraat staat een helper. (van 8.00u. tot 8.30u. en van 13.00 u.tot 13.15u.)
Na de lestijden worden de leerlingen begeleid tot over de gevaarlijkste verkeerspunten.
Gezien worden is belangrijk in het verkeer. Daarom beschikt elke leerling over een geel fluojasje. We willen de ouders vragen erover te waken dat de kinderen elke dag dit fluojasje aantrekken. Ook bij uitstappen dragen onze leerlingen dit jasje.
Om de drukte rond de schoolpoort 's morgens en 's avonds wat te beperken en de veiligheid te verhogen, vragen we de ouders de wagen te parkeren op een van de nabijgelegen parkeerplaatsen (aan de kerk, achter het gemeentehuis of bij de brandweer) en de kinderen te voet tot aan de wagen te laten komen. Tenslotte vertrekken de begeleide rijen richting alle parkeerplaatsen.

(terug naar boven)Eten op school:

Voor € 3,50 bieden we de leerlingen een warme maaltijd aan, soep, spuitwater  en toezicht inbegrepen. Wie boterhammen wenst te eten, kan dat ook. Per maaltijd wordt dan € 1,50 aangerekend voor soep of water (spuitwater of mineraalwater) en toezicht.
Aangezien we ons engageren als gezonde school, staan we frisdrank en snoep niet toe. Ook niet over de middag.

Wie wil kan ook jaarlijks deelnemen aan het Tutti Frutti - fruitproject. Voor € 6,20  krijgt uw kind vanaf oktober elke dinsdag een stuk fruit. De organisatoren doen hun uiterste best om zoveel mogelijk verschillende soorten fruit te laten ontdekken.

(terug naar boven)Levensbeschouwing:

Bij een eerste inschrijving moeten de ouders een keuzeformulier ondertekenen in verband met een in ons land erkende godsdienst of ‘niet confessionele zedenleer’. Er kan ook een vrijstelling aangevraagd worden. Ieder gezinshoofd kan zijn keuze wijzigen vóór 30 juni van het schooljaar dat voorafgaat. Dit om de lessen praktisch georganiseerd te krijgen, zodat alle levensbeschouwingen of lessen zedenleer per klas gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

(terug naar boven)CLB:

Onze school werkt nauw samen met het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Izegem. Bij problemen kunnen psychologen of pedagogen aan de leerkrachten, leerlingen of ouders advies geven. Ook voor de verplichte medische controles en inentingen doen we een beroep op het Izegemse CLB.

Heeft u een probleem te melden of heeft u vragen omtrent een mogelijk studiekeuze, dan kan u ook zelf contact opnemen met het CLB
Om in het kort de CLB-werking van onze school te schetsen, stelde het CLB een document met wat uitleg. 
Klik hier om het na te lezen.
(Om dit document te lezen, heeft Acrobat Reader nodig. Indien u dit niet geeft, kan u dit gratis downloaden op de site van Adobe)

U kan ook via mail rechtstreeks contact opnemen met onze CLB-medewerkers:

Viviane Azou Marijke Lootens Mabel Ceenaeme Elke Decoutere
Viviane Azou, verpleegkundige Marijke Lootens, dokter Mabel Ceenaeme, pedagoog Elke Decoutere, maatschappelijk werker

(terug naar boven)
Rapporten en proeven:

Onze leerlingen krijgen twee 'grote rapporten' en en twee tussentijdse rapporten mee naar huis. In december en in juni worden de leerlingen getest. Tijdens een oudercontact wordt dit 'grote rapport' besproken.
Net voor de herfst- en krokusvakantie geven we de leerlingen een tussentijds overzicht van activiteiten en leervorderingen mee.
Daarnaast hebben we nog twee aparte rapporten. Het rapport muzische vorming geeft de muzische activiteiten weer waarrond in klas werd gewerkt. De leerlingen beoordelen daarin voor een stuk zichzelf. Het rapport bewegingsopvoeding is geeft dan weer een overzicht van de sportprestaties en motorische vaardigheden.
Om misverstanden te voorkomen, werken we niet met een weergave van punten. Alle leerkrachten evalueren met behulp van gekleurde blokjes. Eén groen blokje staat voor 'pas begonnen met de leerstof'. Bij twee groene blokjes oefenen we de leerstof nog verder in. Bij drie blokjes is de leerstof gekend.

(terug naar boven)Oudercomité:

Een vriendenkring van ouders die onze school een warm hart toedragen en zich belangloos willen inzetten bij allerlei activiteiten waar anders handen te kort zouden zijn! Zij zorgen ook voor de nodige euro’s om het leren aangenamer te maken. Zo leveren ze een niet te onderschatten bijdrage voor de zwemlessen, de sportklassen, de tweejaarlijkse zeeklassen, aankoop van spelletjes, Sinterklaasfeest, communiecadeautjes, …

Alle ouders kunnen zich bij deze enthousiaste groep aansluiten. Neem daarvoor contact op met de directie of voorzitter Marcelino Vandenberghe.

(terug naar boven)Inschrijvingen:

Voor inschrijvingen en andere info kan u te allen tijde conctact opnemen met onze school.
Tijdens de grote vakantie is de school de eerste week en de laatste 14 dagen in de voormiddag open.

(terug naar boven)


Schoolbrochure en schoolreglement:

Klik op de knop om de infobrochure te raadplegen.
Om het document te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Indien u dit niet heeft, kan u dit hier downloaden.

schoolbrochure schoolbrochure
Schoolreglement Overzicht leerlingenbijdrage